Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2012

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΕΕΛΠΝΟ ΣΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ «ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΟΘΕΤΙΚΩΝ ΙΕΡΟΔΟΥΛΩΝ»ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΕΕΛΠΝΟ ΣΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ «ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΟΘΕΤΙΚΩΝ ΙΕΡΟΔΟΥΛΩΝ»
Ερωτηθείς σχετικά, σας μεταφέρω νομικούς προβληματισμούς μου σχετικά με το εν γένει σύννομο της εμπλοκής του ΚΕΕΛΠΝΟ στην πρόσφατη γνωστή υπόθεση ελέγχου και δίωξης οροθετικών ιεροδούλων, βασιζόμενος, ως προς τα πραγματικά περιστατικά, στις καταγγελίες των θυμάτων, αλλά και την ευρεία δημοσιότητα που έλαβε το θέμα, η οποία συνοδεύτηκε από οξύτατες παρεμβάσεις θεσμικών φορέων, όπως κυριότατα ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών.
Α’ σκέλος προβληματισμού
Ως νομοθετικό υπόβαθρο για την γνωστή εκστρατεία (επιχείρηση «σκούπα» της αστυνομίας) προσαγωγής και ιατρικού ελέγχου των φερομένων ως εκδιδομένων τοξικομανών γυναικών προβάλλεται η υπ’ αριθμ. Γ.Υ. 39α απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά με «ρυθμίσεις που αφορούν τον περιορισμό της διάδοσης Λοιμωδών Νοσημάτων» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 1002/2-4-2012 και δόθηκε στο κοινό στις 17.4.2012. Σύμφωνα ειδικότερα με το άρθρο 1 παρ. 4 της απόφασης αυτής «ειδικά για το HIV, HBV, HCV θα υπάρχει ειδικός έλεγχος για τα άτομα που κάνουν χρήση ενδοφλέβιων ναρκωτικών ουσιών καθώς και για τα εκδιδόμενα άτομα που στερούνται του προβλεπόμενου βιβλιαρίου υγείας. Σε περίπτωση που τα εκδιδόμενα άτομα είναι θύματα trafficking ειδοποιούνται άμεσα οι υπηρεσίες trafficking του ΚΕΕΛΠΝΟ και της αστυνομίας».
Η παραπάνω υπουργική απόφαση, αυτή καθεαυτή, εγείρει εξόφθαλμα ζητήματα νομιμότητάς της (ήδη εκκρεμεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας τουλάχιστον μία αίτηση για την ακύρωσή της, κατατεθείσα από τα σωματεία «Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες» και «ACT-UP/ΑΚΤ-ΑΠ ΔΡΑΣΕ HELLAS»), διότι, με απλά
λόγια, «μπαίνει σε χωράφια» που ο Υπουργός Υγείας δεν δικαιούται να αναλαμβάνει ρυθμιστική (ουσιαστικά νομοθετική) δράση, χωρίς να διαθέτει ρητή νομοθετική εξουσιοδότηση. Ειδικότερα, η εν λόγω υπουργική απόφαση (υγειονομική διάταξη) στερείται νομίμου ερείσματος, αφού αναφέρει στο προοίμιό της τους νόμους 4025/2011 αρ. 43 και 2520/1940, οι οποίοι όμως αφορούν εστιατόρια και ταβέρνες (καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος) και όχι ανθρώπους και τον περιορισμό της ελευθερίας κινήσεως και αυτοδιαθέσεως του σώματός τους! Το ΚΕΕΛΠΝΟ τυγχάνει Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που ιδρύθηκε με το Νόμο 2071/92 και λειτουργεί από το 1992. Είναι μεν άμεσα εποπτευόμενο και χρηματοδοτούμενο από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όμως, σύμφωνα με τα παραπάνω, δεν ανήκει στο Δημόσιο με την στενή έννοια, ούτε οφείλει ιεραρχική υποταγή στο Υπουργείο Υγείας που ασκεί επ’ αυτού απλή εποπτεία και όχι κυβερνητική εξουσία. Συνεπώς ερωτάται: Προέβη το ΚΕΕΛΠΝΟ δια μέσου των οργάνων του (σημειώνεται ότι, εκτός των άλλων, το ΚΕΕΛΠΝΟ διαθέτει και νομική υπηρεσία) σε μία έστω συνοπτικότατη επισκόπηση της παραπάνω υπουργικής απόφασης (που, όπως προελέχθη, παρουσιάζει πρόδηλη και εξόφθαλμη προβληματικότητα από νομικής άποψης) και έθεσε ερωτήματα και σχετικούς προβληματισμούς προς το Υπουργείο Υγείας ή συμβιβάστηκε ασμένως και με περισσή προθυμία στην εφαρμογή της κατά τις υποδείξεις (εντολές;) του Υπουργείου;
Β’ σκέλος προβληματισμού
Ακόμη κι αν αντιπαρέλθει κάποιος το παραπάνω σοβαρότατο ζήτημα της συνολικής νομιμότητας της υπουργικής απόφασης, είναι αυτή τόσο κακότεχνα και πρόχειρα διατυπωμένη και διαμορφωμένη από τον συντάκτη της, ώστε εγείρει σοβαρότατες ενστάσεις σχετικά με την εφαρμογή που της επιφυλάχτηκε. Κυρίως, όσον αφορά στην περίπτωση του HIV, αναφέρεται στην ύπαρξη «ειδικού ελέγχου» για τα άτομα δύο συγκεκριμένων κατηγοριών (τοξικομανών και εκδιδομένων), χωρίς
όμως πουθενά να προσδιορίζει ειδικότερα τον τρόπο και την διαδικασία που θα διενεργείται αυτός ο «ειδικός έλεγχος» και, οπωσδήποτε, χωρίς να προβλέπει ή έστω να υπονοεί ότι ο έλεγχος αυτός θα είναι εξαναγκαστικός και μάλιστα υπό συνθήκες στέρησης της ελευθερίας και μάλιστα σε αστυνομικό κατάστημα, όπως εφαρμόστηκε στην πράξη. Εννοείται ότι, πέραν και ανεξάρτητα από την σχολιαζόμενη υπουργική απόφαση, η εξαναγκαστική υποβολή σε ιατρικό έλεγχο, τόσο αυτοτελώς όσο κυρίως υπό συνθήκες στέρησης της ελευθερίας, και ακόμα περισσότερο η προσαγωγή και κράτηση σε αστυνομικό κατάστημα με σκοπό τον εξαναγκασμό σε ιατρικό έλεγχο είναι παντάπασι παράνομη και δεν στηρίζεται σε καμία νομοθετική διάταξη, με οποιονδήποτε τρόπο ερμηνευόμενη (αντιθέτως παραβιάζει, μεταξύ άλλων, τις προβλέψεις του άρθρου 47 του Ν. 2071/1992 και των άρθρων 11 και 12 του Ν. 3418/2005 – Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας). Με την προδήλως βάναυση αυτή μεταχείριση των «ελεγχομένων» προσώπων επλήγησαν ευθέως θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματά τους, όπως η αξία του ανθρώπου, που δεν μπορεί να υποβιβάζεται σε απλό μέσον για την εξυπηρέτηση σκοπών, η σωματική ακεραιότητα, το ιατρικό απόρρητο, η προσωπική ελευθερία και η αυτοδιάθεση του σώματος και των ιατρικών δεδομένων.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τις καταγγελίες ατόμων που βίωσαν τραυματικά την επιχείρηση «σκούπα» των αστυνομικών αρχών που έλαβε χώρα στο κέντρο των Αθηνών στις 30.4.2012 και 1.5.2012 και όπως ειδικότερα περιγράφουν σε μήνυση-έγκλησή τους, που έχουν ήδη υποβάλει ενώπιον του Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Αθηνών, μετά την προσαγωγή τους στο Α.Τ. Ομονοίας και την μεταγωγή τους στο Τμήμα Δίωξης Λαθρομετανάστευσης, κατά την διάρκεια της εκεί πολύωρης κρατήσεώς τους, και ενόσω ευρίσκονταν σε πλήρες αντιληπτικό χάος λόγω προϊόντος στερητικού συνδρόμου, μην έχοντας λάβει καμία ενημέρωση από κανένα αστυνομικό όργανο για τον λόγο της κρατήσεώς τους και σε
χώρο και υπό συνθήκες ανάρμοστες για την διενέργεια ιατρικών πράξεων, υπεβλήθησαν από τον ιατρό Σπυρίδωνα Σαπουνά και άλλους ιατρούς του ΚΕΕΛΠΝΟ, με την συνδρομή αστυνομικών οργάνων, σε λήψη αίματος από τα δάκτυλα του χεριού, χωρίς την προηγούμενη ενημέρωσή τους για την φύση και τον σκοπό της εξέτασης, χωρίς την προσήκουσα ιατρική συμβουλευτική υποστήριξη και, κυρίως, χωρίς την συναίνεσή τους, την οποία άλλωστε, λόγω της κατάστασής τους, δεν ήταν καν σε θέση να παράσχουν με έγκυρο τρόπο. Εν συνεχεία, χωρίς καμία ενημέρωση περί του σκοπού και του αποτελέσματος της πρώτης εξετάσεως, οι ιατροί του ΚΕΕΛΠΝΟ, με την συνδρομή και πάλι των αστυνομικών οργάνων, υπέβαλαν τα προσαχθέντα προς ιατρικό έλεγχο άτομα και σε εξέταση με ενδοφλέβια λήψη αίματος, αντιμετωπίζοντάς τους εκ νέου ως αντικείμενα προς λήψη πληροφοριών και ουδόλως υπό το ιερό πλέγμα της σχέσης ιατρού-ασθενούς. Οι ιατροί του ΚΕΕΛΠΝΟ, κατά παράβαση κάθε έννοιας ιατρικής δεοντολογίας, ιατρικού απορρήτου, προστασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και χωρίς καν να έχουν ανακοινώσει πρώτα στα εξετασθέντα πρόσωπα τα αποτελέσματα των διενεργηθεισών ιατρικών εξετάσεων, ενημέρωσαν αρχικώς προφορικά τις αστυνομικές αρχές περί της οροθετικότητάς τους, ο δε ιατρός Σπυρίδων Σαπουνάς κατέθεσε εν συνεχεία ενόρκως επιβεβαιώνοντας την οροθετικότητα των ευρεθέντων θετικά στις εξετάσεις για τον ιό HIV-AIDS ατόμων και δεσμεύθηκε επιπροσθέτως ότι σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τα αρχεία του ΚΕΕΛΠΝΟ ότι σε κάποια από τα ανωτέρω πρόσωπα είχε γνωστοποιηθεί η κατάσταση της υγείας τους (οροθετικότητα) θα ενημέρωνε σχετικώς τις αστυνομικές αρχές, ανέλαβε δηλαδή αυτοβούλως και παρανόμως την υποχρέωση έναντι της αστυνομικής αρχής να παραβιάσει εκ νέου το ιατρικό απόρρητο και μάλιστα παρέχοντας στοιχεία εμπιστευμένα σε άλλους συναδέλφους του, τηρούμενα από αυτούς και όχι από εκείνον.
Είναι προφανές ότι η παραπάνω περιγραφόμενη συμπεριφορά των ιατρών του ΚΕΕΛΠΝΟ, αλλά και της διοίκησης του ΚΕΕΛΠΝΟ υπό την
σκέπη και τις υποδείξεις της οποίας προφανώς ενήργησαν (δεν είναι νοητό για τέτοιας σπουδαιότητας και καινοφανώς αντιμετωπιζόμενες καταστάσεις να αυτενήργησαν), κινείται στην μεθόριο της νομιμότητας και εγείρει εύλογες υπόνοιες καθολικής και άκριτης υποταγής του νομικού προσώπου στις βουλές της πολιτικής εξουσίας. Συγκεκριμένα ερωτάται: Υπήρξε προβληματισμός στην διοίκηση του ΚΕΕΛΠΝΟ σχετικά με την παραπάνω αναπτυχθείσα ακραία προοβληματικότητα ως προς την ερμηνεία και εφαρμογή της της υγειονομικής διατάξεως 39α/2012 και σε ποιες ενέργειες αυτός οδήγησε; Ειδικότερα, διαμήνυσε αποφασιστικά και προς πάσα κατεύθυνση, ως όφειλε εκ της αποστολής του, ότι ο ιός HIV-AIDS δεν αποτελεί επικίνδυνο για την δημόσια υγεία μεταδιδόμενο νόσημα και δεν προκαλεί καταστάσεις έκτακτου κινδύνου με βάση τον Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO), καθότι η μετάδοσή του δύνται απολύτως να αποφευχθεί με την κατάλληλη συμπεριφορά-προφύλαξη του πληθυσμού; Υπό ποιες προϋποθέσεις η διοίκηση του ΚΕΕΛΠΝΟ συναίνεσε στην διάθεση ιατρικού προσωπικού για την συμμετοχή του στις αστυνομικές επιχειρήσεις; Ποιος ενέκρινε την διενέργεια εξαναγκαστικών ιατρικών ελέγχων από προσωπικό του ΚΕΕΛΠΝΟ σε άτομα υπό καθεστώς κράτησης, εντός χώρων ακατάλληλων για ιατρικές πράξεις και ενώ ούτε η παραπάνω υγειονομική διάταξη προβλέπει τέτοιου είδους ελέγχους, οι οποίοι άλλωστε απαγορεύονται από συγκεκριμένες νομικές διατάξεις, υπέρτερης νομικής ισχύος από μία απλή υπουργική απόφαση; Γιατί, σε κάθε περίπτωση, τα υπό έλεγχο άτομα δεν αντιμετωπίστηκαν πρωτίστως ως ασθενείς, με τον ιερό σεβασμό που έπρεπε να τα περιβάλει η ιδιότητα του εξετάζοντος αυτά ιατρού, αλλά αντιμετωπίστηκαν κατά τα παραπάνω ως υπό εξέταση «πειστήρια εγκλήματος»; Γιατί δεν εφαρμόστηκε το άρθρο 4 εδ. β’ της παραπάνω υγειονομικής διατάξεως 39α/2012 που θεμελιώνει υποχρέωση των αρμοδίων αστυνομικών και ιατρικών αρχών να εξετάσουν κατά πόσον τα ελεγχόμενα εκδιδόμενα άτομα είναι θύματα trafficking;
Μήπως γιατί τέτοιος έλεγχος ουδέποτε έγινε, αφού προαποφασισμένος σκοπός της αστυνομικής επιχειρήσεως (που επιστεγάστηκε με την ευρεία δημοσιοποίηση των προσωπικών δεδομένων των ευρεθέντων οροθετικών ατόμων εναντίον των οποίων ασκήθηκε δίωξη για βαρύτατα αδικήματα, κατόπιν έκδοσης σχετικής εισαγγελικής διάταξης) ήταν η διαπόμπευση και η έκθεσή τους σε ποινική δίωξη δυνάμενη να απολήξει σε προφυλάκιση (όπως και κατέληξε για 25 πρόσωπα), επιχείρηση την οποία συνέδραμαν εμπράκτως και με αποφασιστικό τρόπο τα όργανα του ΚΕΕΛΠΝΟ, παρακάμπτοντας όλες τις αμφισβητήσεις σχετικά με τη νομιμότητα της επίμαχης υγειονομικής διάταξης και τον τρόπο εφαρμογής της που προαναπτύχθηκαν;
Αθήνα, 8 Αυγούστου 2012
Ο Δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας
Αδάμ Γ. Στεφανάδης

Έλληνας γρονθοκόπησε 19χρονο μετανάστη και τον λήστεψε υπό την απειλή μαχαιριού


Ο δράστης της επίθεσης, που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης, στην Αλεξανδρούπολη συνελήφθη.Ο 39χρονος δράστης, υπό την απειλή μαχαιριού ακινητοποίηση 19χρονο μετανάστη από τη Συρία και αφού τον γρονθοκόπησε, του πήρε την τσάντα που περιείχε 100 ευρώ και κινητό τηλέφωνο.Μετά από καταγγελία του θύματος, αστυνομικοί της Αλεξανδρούπολης, αναζήτησαν τον δράστη, τον οποίο εντόπισαν και συνέλαβαν λίγο αργότερα.Στην κατοχή του δράστη, βρέθηκαν τα κλεμμένα αντικείμενα και τα χρήματα, τα οποία αποδόθηκαν στον 19χρονο νεαρό από τη Συρία.Ο 39χρονος οδηγήθηκε στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης.


http://www.pheme.gr/article.aspx?id=4960

«Στο στόχαστρο και οι ομοφυλόφιλοι» Με την άνοδο του ναζισμού συσχετίζει τη Χρυσή Αυγή ο Independent


Στα περιστατικά επιθέσεων κατά μεταναστών από την Χρυσή Αυγή αναφέρεται δημοσίευμα του βρετανικού Independent, τονίζοντας ότι δεν αποτελεί ρητορεία η σύνδεση μεταξύ Χρυσής Αυγής και ναζισμού. 

«Πραγματικοί φασίστες με πραγματικά μαύρα πουκάμισα κουνούν σβάστικες και δολοφονούν εθνικές μειονότητες στην Αθήνα» γράφει η δημοσιογράφος της εφημερίδας.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι καθώς η βία κατά των μεταναστών και των εθνικών μειονοτήτων αυξάνεται στην Ελλάδα, υποστηρικτές του ακροδεξιού κόμματος Χρυσή Αυγή «έχουν αρχίσει να απειλούν με επιθέσεις μίσους κατά ομοφυλοφίλων και ανθρώπων με αναπηρίες».

«Και όμως σε όλη την Ευρώπη τούς αντιμετωπίζουν ως ένα απλό σύμπτωμα της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα» αναφέρει το δημοσίευμα.

«Τα μαχαιρώματα, οι ξυλοδαρμοί και οι επιθέσεις με μοτοσικλέτες έχουν γίνει φαινόμενο ρουτίνας, τόσο που σε πολλές περιοχές της πρωτεύουσας, οι μετανάστες φοβούνται να βγουν έξω μόνοι τους» αναφέρει η δημοσιογράφος, τονίζοντας ότι η επαναφορά ρατσιστικών συναισθημάτων έχει υπάρξει στρατηγική για να αποσπαστεί η προσοχή ενός πικραμένου έθνους από την κυβέρνηση και την κρίση των δημοσίων δαπανών.

«Με τη στήριξη του Δένδια, η αστυνομία συγκεντρώνει μετανάστες, συλλαμβάνει και απελαύνει εκατοντάδες σε εφόδους στην Αθήνα και σε διπλανές πόλεις, σε ένα πρόγραμμα που ονομάζεται -χωρίς ειρωνία- Ξένιος Δίας, από τον Έλληνα θεό της φιλοξενίας» γράφει ο Independent.

«Οι τακτικές της Χρυσής Αυγής είναι απλά βίαιες, διαχωριστικές και αρρωστημένα ρατσιστικές. Και οι κυβερνήσεις της Ελλάδας και της Ευρώπης δείχνουν διατεθειμένες να το ανεχτούν αυτό ως κοινωνικό κόστος για τη συναίνεση μιας συνεχιζόμενης λιτότητας» αναφέρει το δημοσίευμα.

«Αυτή τη φορά, η Ευρώπη πρέπει να θυμηθεί ότι το κόστος της περίθαλψης του ρατσισμού είναι πιο σκληρό και πιο δαπανηρό από οποιοδήποτε εθνικό χρέος» καταλήγει το δημοσίευμα.


http://www.tanea.gr/latestnews/article/?aid=4748475

Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2012

Φασίστες ή μπράβοι (πιθανότατα και τα δύο), προπηλάκησαν, έδειραν και κυνήγησαν Ιρακινούς μετανάστες στη Στουρνάρη, μέχρι την πλατεία!

Ξύλο σε μετανάστες στη Στουρνάρη!!!

Φασίστες ή μπράβοι (πιθανότατα και τα δύο), προπηλάκησαν, έδειραν και κυνήγησαν Ιρακινούς μετανάστες στη Στουρνάρη, μέχρι την πλατεία!

Γύρω στις 3:00 το μεσημέρι, ομάδα 3-4 φουσκωτών, κυνηγούσε και έδερνε Ιρακινούς μετανάστες στην οδό Στουρνάρη και τους έτρεχε προς την πλατεία. Τους κυνήγησαν μέχρι την πλατεία και μετά έφυγαν φωνάζοντας "Να πάτε σπίτια σας" και "έξω απ' την Ελλάδα". Όταν ρωτήθηκαν από περαστικούς, γιατί τους χτυπάνε, είπαν ότι πήγαν να κρεμάσουν ή κρέμασαν ένα πανό στην πλατεία Συντάγματος. Κάποιοι έλεγαν ότι είναι μπράβοι, που τους έχουν προσλάβει διάφοροι μαγαζάτορες για να κρατάνε την περιοχή τους καθαρή. Φεύγοντας, ο ένας είπε σε κάτι μαύρους που πουλούσαν CD επί της Στουρνάρη, ότι θα ξαναπεράσουν σε μια ώρα και να έχουν φύγει. Εκείνη τη στιγμή, δεν ήταν κανένας σύντροφος στην περιοχή ή σχεδόν κανένας. Κάτι πρέπει να γίνει...

 

Προσθέστε περισσότερες πληροφορίες 

συζήτηση πάνω σε αυτό το αρθρο
1419292
.
από . 17:06, Πέμπτη 30 Αυγούστου 2012
επιβεβαιωστε καποιος συντροφοι!!

 
1419305
Στουρνάρη και μπραβιλίκια
από dana international 17:34, Πέμπτη 30 Αυγούστου 2012
Επιβεβαιώνω, ΣΟ ισχύει
Η μαρτυρία επιβεβαιώνεται από τηλέφωνο με άτομο που μένει στη Στουρνάρη και είδε το περιστατικό από ψηλά.
Δεν ήταν ομοιόμορφα ντυμένοι οπότε αφήνουμε το ενδεχόμενο να είναι χρυσαυγίτες.
Το πιο πιθανό να είναι οι φουσκωτοί που έχει προσλάβει γνωστό super market αναλώσιμων.
Δεν είναι η πρώτη φορά που οι συγκεκριμένοι εκτός από τους τραμπουκισμούς λένε και τις φασιστοκουβεντούλες τους.
Χρειάζεται άμεσα περέμβαση στη Στουρνάρη, όπως και παρέμβαση στα μαγαζιά εκεί.
Όπως δεν πρέπει να ανεχόμαστε τους πρεζέμπορους, έτσι δεν πρέπει να ανεχόμαστε και τα μπραβιλίκια. Άσε δηλαδή που οι περισσότεροι από τους φουσκωτούς είναι πολλές φορές και φασιστοειδή.

Το αστείο με την Στουρνάρη στις πλάτες της γειτονάς αρκετά κράτησε.

 
1419315
Securito-asfalites
από voreios 17:49, Πέμπτη 30 Αυγούστου 2012
Μηπως ειναι αυτα τα νεα φυντανια "σεκουριταδες" που εχει το πλαισιο και στα αλλα μαγαζια της στουρναρα?ξαφνικα γινανε και πολυ,και απειλητικοι....δεν ξερω κατι μου βρομαει με αυτους.....

 
1419335
όντως
από - 19:16, Πέμπτη 30 Αυγούστου 2012
όντως, 2 τύποι έτρεχαν 4-5 πακιστανούς που πουλάν τσιγάρα. έφτασαν μέχρι πλατεία και μετά υποχώρησαν. 
δεν έτυχε να ακούσω γιατί έγινε το σκηνικό. περίεργο αν όντως έγινε γι' αυτό το λόγο. λογικά δεν θα έφευγαν ατσαλάκωτοι από εκει πέρα.  δεν ειχε κόσμο πάντω η πλατεία ισχύει.
αλίμονο αν πέφτει ρατσιστικό ξύλο στα εξάρχεια

 
Δούρειος ίππος του φασισμού
από poiuyt 20:56, Πέμπτη 30 Αυγούστου 2012
Το κακό ήταν προδιαγεγραμμένο να συμβεί. Για ακόμη μία φορά νοικοκυραίοι, μικροαστοί μαγαζάτορες γίνονται ο δούρειος ίππος του φασισμού... τώρα και στα εξάρχεια!
Βλ. παλαιότερο άρθρο στο indymedia

ΥΓ. Αν και οι πρώτοι χρυσαυγίτες που πάτησαν το πόδι τους στα εξάρχεια (μετά τους μπάτσους φυσικά) ήταν οι ταρίφες της περιοχής. 
1419341
a
από a 20:56, Πέμπτη 30 Αυγούστου 2012
Οι τύποι είναι (κατά τα φαινόμενα) πληρωμένοι από μαγαζιά κυρίως για να κρατάνε τα πρεζόνια μακριά. Συχνάζουν στα τυροπιτάδικα επί της Τζώρτζ, και κόβουν εδώ και καιρό βόλτες Κάνιγγος - Τζωρτζ. Φαίνεται ότι σταδιακά επεκτείνουν την ακτίνα "προστασίας" τους και στα μαγαζιά της Στουρνάρη.
Αν και πολύ πιθανόν να είναι και φασισταριά οι τύποι, το σημαντικό είναι πως είναι επαγγελματίες, που αναλαμβάνουν σιγά σιγά να "καθαρίσουν" την περιοχή με το αζημείωτο. Όπως κυνηγάν Ιρακινούς, έχουν στο παρελθόν πλακώσει και τοξικομανείς.
Η κατάσταση είναι δύσκολη γιατί κι οι μαγαζάτορες έχουν φτάσει σε πολύ δύσκολη κατάσταση με την πρέζα που εγκαταστάθηκε μια και καλή πλέον. Έχει τύχει και περιστατικό μαχαιρόματος υπαλλήλου πριν το καλοκαίρι. Εύκολα πείθονται να δίνουν κατι τις στα "παιδιά", για να σπρώχνουν τα πρεζόνια ένα πεζούλι παρακάτω, και τους Πακιστανούς που πουλάν τσιγάρα στην παρακάτω διασταύρωση.
Εμείς φταίμε. Η πρέζα διακινείται και καταναλώνεται μες το σπίτι μας, φοβάσαι να περπατήσεις απ' τις πεταμένες σύριγγες, οι συμμορίες των τσιγάρων (Αφγανοί-Πακιστανοί) κυνηγιούνται μεταξύ τους με ρόπαλα, οι μπράβοι δέρνουν κόσμο, αλλά κατά τα άλλα, η πλατεία να 'ναι καθαρή να πίνουμε τα μπυρόνια μας, και δε βαριέσαι...


 
1419348
Πατησίων
από ... 21:38, Πέμπτη 30 Αυγούστου 2012
Εργάζομαι σε κατάστημα επι της πατησίων στο ύψος της Ομόνοιας. Κι εκεί ορισμένα καταστήματα έχουν προσλάβει σεκιούριτι για το πεζοδρόμιο. Απόσο έχω ακούσει το εκαναν λόγω προβλημάτων που είχαν με τους τοξικομανείς. Δε θυμάμαι ποιά εταιρία είναι αλλά δε θα μου φαινόταν περίεργο αν η ίδια εταιρία έχει αναλάβει όλη την περιοχή. Οι σεκιουριτάδες που έχω δεί μέχρι στιγμής πάντως περνιούνται άνετα για ασπόνδυλα. Ξυρισμένοι, φουσκωτοί, αρβύλες και δέ συμμαζεύεται... Αν θυμηθούμε για φήμες που ακούγονταν περί στελέχωσης εταιριών σεκιούριτι απο μέλη της ΧΑ μπορούμε να βγάλουμε διάφορα συμπεράσματα...
μαρτυρία από τον προαστιακό, φασίστας παριστάνει τον ελεγκτη, αντιμετωπίζεται από επιβάτες


Αναδημοσιεύω τη μαρτυρία φίλης από το facebook για ότι της συνέβει σήμερα το πρωί στον προαστιακό. Αλήθεια είναι ενήμεροι στον προαστιακό ότι κινούνται στα βαγόνια μέλη φασιστικών οργανώσεων οι οποίοι παριστάνουν τους ελεγκτές; Δεν είναι το μόνο περιστατικό. Και σε λεωφορεία έχουν συμβεί παρόμοια περιστατικά.  Κατά πόσο είναι τυχαία; Υπάρχουν φασιστικοί θύλακες όπως αυτός παλιότερα της ΕΘΕΛ, οι οποίοι πουλάνε μπραβιλίκι στα Μ.Μ.Μ.;Αντισταθείτε συλλογικά σε μπράβους και φασίστες. Είναι θρασύδειλοι και όταν το κάνουν κάτι, το κάνουν για να δημιουργήσουν κλίμα. Μην ψαρώνετε.Το ζητούμενο είναι να διαπιστώσουμε κατά πόσο υπάρχει εμπλοκή και ανάμειξη στην ανοχή ύπαρξης παραστρατιωτικών σε συρμούς, των ίδιων των εταιριών που διαχειρίζονται τα Μ.Μ.Μ.. Καλά για την αστυνομία δεν το συζητάμε. Ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι.Αυτές είναι οι δικές μου σκέψεις.
 Ακολουθεί η μαρτυρία όπως δημοσιεύτηκε:
***
Μπαίνοντας στον προαστιακό ένας ψηλός εύσωμος (καλοταϊσμένος ας πούμε) τύπος εμποδίζει την είσοδο στο βαγόνι. Τον στραβοκοιτάω, τον προσπερνάω. Τελευταίος κάνει να μπει ένας μετανάστης (από το Μπαγκλαντές ή κάπου εκεί γύρω;). Τον σταματάει με το χέρι και του ζητάει εισιτήριο. Του το δείχνει. Παρακολουθώ. Αρχίζει λοιπόν ο τύπος τα “δεν ισχύει αυτό, πέρνα έξω”. Τα χάνει ο μαυρούλης λίγο, βγαίνει έξω, αλλά κάτι συνεχίζει να του λέει. Οι πόρτες δεν έχουν κλείσει ακόμα. “Μπορώ να δω την ταυτότητά σας κύριε;” του φωνάζω. Γυρνάει, με κοιτάζει, δεν μου δίνει σημασία. Συνεχίζω “που είναι η ταυτότητά σας κύριε;” “την ταυτότητά σας θα μου δείξετε;” Όλο το βαγόνι με κοιτάει. “Κάνε τη δουλειά σου” μου απαντάει. “Αυτή είναι η δουλειά μου” του λέω. Πετάγεται και μια άλλη κοπέλα και του ζητάει να δείξει την ταυτότητα. Κάνω νόημα στον μετανάστη, “έλα μέσα”, μπαίνει. Να πας στη διεύθυνση τάδε τόσο, μου λέει ο Ελληνάρας. “Δεν με ενδιαφέρει αυτό, θα μου δείξεις την ταυτότητά σου;” Αρχίζει να μετακινείται προς τα πίσω μονολογώντας “δεν σε ενδιαφέρει, τώρα θα σου δείξω…” Μπαίνει στο προηγούμενο βαγόνι. Ο συρμός έχει ξεκινήσει, ο μετανάστης κάθεται απέναντί μου, μου δείχνει το εισιτήριό του, 1,40 χτυπημένο 30 λεπτά πριν. Στην επόμενη στάση κατεβαίνει και μου λέει “ευχαριστώ, κυρία”. Εγώ σκέφτομαι αν πρέπει να ζητήσω από ένα νεαρό που βλέπω κάθε μέρα να περπατήσουμε λίγο μαζί βγαίνοντας από το συρμό.

Η Χρυσή Αυγή στα βήματα των ναζί: Μετά τους μετανάστες, επιθέσεις και σε ομοφυλόφιλους


Ημερομηνία: 29/08/2012
Πηγή: www.avgi.gr
Μετά τις επιθέσεις σε μετανάστες, η Χρυσή Αυγή επιτίθεται και σε ομοφυλόφιλους. Μάλλον δεν αργεί κι η ώρα που θα κάνει το ίδιο και προς όσους έχουν διαφορετική πολιτική ιδεολογία.

Το βράδυ της Δευτέρας, στην πλατεία Ομονοίας, δύο άντρες έπεσαν θύματα ξυλοδαρμού από ισάριθμα μέλη της οργάνωσης, όταν τόλμησαν να αποδεχτούν τη διαφορετικότητα τους.

"Είστε γκέι;" τους ρώτησαν οι επιβάτες μιας μηχανής που περνούσε από κοντά. Εκείνοι απάντησαν καταφατικά. Λίγα λεπτά αργότερα, τους είδαν να έρχονται προς το μέρος τους με απειλητικές διαθέσεις και χωρίς καν να προλάβει να ειπωθεί το οτιδήποτε ξυλοκοπήθηκαν και τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά. Οι δράστες αποχώρησαν σύντομα. Μια χρήστις ναρκωτικών και ένας Πακιστανός περιπτεράς βοήθησαν το άτυχο ζευγάρι, με τον δεύτερο να ζητεί συγγνώμη που δεν παρενέβη νωρίτερα, "αλλά κάθε μέρα τρώμε ξύλο από αυτούς. Δεν ήθελα να μπλέξω εν ώρα δουλειάς", ισχυρίστηκε. Στο σημείο έφτασε λίγο αργότερα και η αστυνομία.

Ο ένας από τους δύο άνδρες πήγε στο τμήμα και κατήγγειλε το περιστατικό, αλλά η έλλειψη στοιχείων όπως ο αριθμός της πινακίδας του οχήματος δυσκολεύουν την έρευνα. Λίγες μέρες πριν ο ίδιος μαζί είχε χλευαστεί από διμοιρίες των ΜΑΤ. Φαίνεται, πως οι διαφορετικές προτιμήσεις δεν χωρούν στη σημερινή ελληνική κοινωνία.

Πρόκειται άλλωστε για ένα από τα πολλά περιστατικά που σημειώνονται την τελευταία περίοδο και συνεχώς αυξάνονται. Είναι χαρακτηριστικό ότι προ ολίγων ημερών, σύμφωνα με μαρτυρίες, μοιράστηκαν στην περιοχή του Κεραμεικού φυλλάδια που απευθύνονταν στους ομοφυλόφιλους και είχαν τίτλο "Είστε οι επόμενοι". Επισήμως η Χρυσή Αυγή δεν δείχνει καμία ιδιαίτερη διάθεση να το αρνηθεί. Ίσα-ίσα δείχνει να βαδίζει με μαθηματική ακρίβεια πάνω στα χνάρια του Χίτλερ. Όπως και εκείνος, έτσι και η οργάνωση του κ. Μιχαλολιάκου εκτός από τους... βάρβαρους ξένους, δεν θέλει ούτε τους ομοφυλόφιλους, αλλά ούτε και όσους αντιμετωπίζουν ψυχολογικά και διανοητικά προβλήματα ή έχουν κάποιου είδους αναπηρία.

Στην "Πράσινη Πτέρυγα", που αφορά το οικολογικό κομμάτι των θέσεων του κόμματος, έχει αναδημοσιευτεί άρθρο σύμφωνα με το οποίο Καναδός επιστήμονας προτείνει "οι παρανοϊκοί, οι πνευματικώς καθυστερημένοι, οι σχιζοφρενείς, οι επιληπτικοί, οι φορείς μεταλλαχθέντων (sic) γονιδίων, οι αθεράπευτοι αλκοολικοί, οι προχωρημένοι τοξικομανείς και άλλοι, θα πρέπει να υποβάλλονται σε στείρωση».

Το πλέον αρνητικό στοιχείο της υπόθεσης είναι πως οι θέσεις αυτές έχουν βρει πρόσφορο έδαφος. Μέσα σε δύο μήνες από την εκλογή της στο Κοινοβούλιο, η Χρυσή Αυγή τολμά και ακουμπά ζητήματα, που πιστεύαμε ότι είχαν ξεχαστεί διά παντός.

Κ. Παπαντωνίου

ΦΑΣΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠIΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΣΥΡΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΟΣΜΟ

Tη Δευτέρα στις 12 τη νύχτα εμφανίστηκαν 4 Χρυσαυγίτες σε μηχανάκια στην περιοχή των προσφυγικών πολυκατοικιών στο Νέο Κόσμο, όπου μένουν πολλοί Σύριοι. Πετάξανε 2 μολότοφ, τραυματίζοντας 2 Σύριους, τον έναν στο κεφάλι και τον άλλον στην πλάτη. 
Αμέσως ενημερώθηκαν ο σύλλογος των Κούρδων και ο σύλλογος των Σύριων και μέσα σε 15 λεπτά κατέβηκαν περίπου 200 άτομα για να εμποδίσουν  τους φασίστες. Οι τελευταίοι είχαν εξαφανιστεί, εμφανίστηκε όμως η αστυνομία που τους περικύκλωσε και τους ζήτησε να γυρίσουν σπίτι. Μετά από λίγο όμως σταμάτησαν 4 Σύριους που πήγαιναν σπίτι τους και τους πήγαν στο τμήμα Νέου Κόσμου για εξακρίβωση, όπου τους κράτησαν μέχρι τις 5 το πρωί.
Η τοπική επιτροπή Νέου Κόσμου - Κουκακίου της Κίνησης Ενωμένοι Ενάντια στο Ρατσισμό και τη Φασιστική Απειλή καταγγέλλει αυτή τη νέα δολοφονική επίθεση της Χρυσής Αυγής ενάντια σε μετανάστες. Όλο τον Αύγουστο γίνανε επανειλημμένες φασιστικές επιθέσεις, με τραυματισμούς Σύριων μεταναστών και με την κάλυψη της αστυνομίας.
Δεν θα μείνουν χωρίς απάντηση. 
Οι Σύριοι οικοδόμοι είναι κομμάτι της εργατικής τάξης και αρκετοί είναι μέλη του Συνδικάτου Οικοδόμων. Έχουν πάρει μέρος στους μεγάλους αγώνες ενάντια στην ανεργία που μαστίζει τους οικοδόμους, αλλά και όλους τους αγώνες ενάντια στα Μνημόνια της λιτότητας.
Η συγκυβέρνηση επιμένει να πληρώσει όλο το χρέος στην τρόικα εφαρμόζοντας τα μέτρα του μνημονίου που προκαλούν φτώχεια, ανεργία και εξαθλίωση. Για να αποπροσανατολίσει την τεράστια οργή του κόσμου παίζει όλο και περισσότερο το χαρτί του ρατσισμού ανοίγοντας έτσι το δρόμο στους νεοναζί της Χρυσής Αυγής.
Με τις ρατσιστικές επιχειρήσεις σκούπα, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, το κυνηγητό των προσφύγων στα σύνoρα με την FRONTEX, ο Δένδιας επιδιώκει να φορτώσει τις ευθύνες της κρίσης στους μετανάστες και όχι στους πλούσιους φίλους του, τους Τραπεζίτες, την Ζήμενς και άλλα αρπακτικά.

http://www.antiracismfascism.org/index.php?option=com_content&view=article&id=519%3A2012-08-29-15-11-33&catid=38%3Apress-releases-announcements&Itemid=150

Τετάρτη, 29 Αυγούστου 2012

Του έδωσαν προθεσμία 48 ωρών ζητώντας του επιτακτικά να απολύσει τους τρεις μετανάστες που απασχολούσε και στην θέση τους να προσλάβει έλληνες.


Αν πάρουν οι μετανάστες την κατάσταση στα χέρια τους;Το παρακάτω γεγονός μας το διηγήθηκε φίλος, αναγνώστης του μπλοκ μας και είναι απόλυτα αληθινό.
Ομάδα Χρυσαυγιτών με επικεφαλής προβεβλημένο στέλεχος της συμμορίας-κόμματος του Μιχαλολιάκου, επισκέφτηκε ιδιοκτήτη βενζινάδικου. Του έδωσαν προθεσμία 48 ωρών ζητώντας του επιτακτικά να απολύσει τους τρεις μετανάστες που απασχολούσε και στην θέση τους να προσλάβει έλληνες. Διαφορετικά τον απείλησαν ότι θα του έκαιγαν την επιχείρησή του.Πανικόβλητος ο ιδιοκτήτης του βενζινάδικου έσπευσε να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις  των νεοναζί, τρομοκρατημένος από την απειλή τους και φυσικά ούτε σκέψη δεν του πέρασε να καταγγείλει το συμβάν.  (Άλλη ιστορία ότι και οι μετανάστες που δούλευαν όπως και οι έλληνες που προσέλαβε στην θέση τους θα εργάζονται ανασφάλιστοι, με εξοντωτικά ωράρια και μισθούς πείνας).
Η Χρυσή Αυγή είναι το μακρύ χέρι του συστήματος, αποτελεί δολοφονικό όπλο του συστήματος κατά του λαού όπως και Χρυσή εφεδρεία της ολιγαρχίας, οπότε ακούμε βερεσέ του βερμπαλισμούς του υπουργού προστασίας των μπάτσων και του συστήματος, Ν. Δένδια, ότι θα διαλύσει τα τάγματα εφόδου της Χρυσής Αυγής.
Αυτό το ενδεχόμενο όμως που όλοι δείχνουν να υποτιμούν είναι το να πάρουν οι ίδιοι οι μετανάστες την κατάσταση στα χέρια τους. Να φτιάξουν δηλαδή ομάδες –πιθανόν και με έλληνες αλληλέγγυους- και να στοχοποιούν Χρυσαυγίτες  με ότι αυτό σημαίνει.  Ας μην προχωρήσουμε, όμως, αυτό τον συλλογισμό ….
http://tsak-giorgis.blogspot.gr/2012/08/blog-post_29.html

Τρίτη, 28 Αυγούστου 2012

Χρυσαυγίτες μαχαίρωσαν μετανάστη στο Φλοίσβο


Ημερομηνία: 28/08/2012
Συγγραφέας: left.gr
Στις δύο τα ξημερώματα στο τραμ στον Φλοίσβο 14 χρυσαυγίτες με 7 μηχανές επιτέθηκαν σε νεαρό Μπαγκλαντεσιανό.

Τον χτύπησαν στο κεφάλι με τις μπότες και με ρόπαλα και τον μαχαίρωσαν 4 φορές. Νοσηλεύεται σε κεντρικό νοσοκομειο της Αθήνας. 

Η αστυνομία αρνήθηκε πως η καταγγελία αφορά τη Χρυσή Αυγή και δεν κίνησε αυτόφωρη διαδικασία, αλλα συνέστησε στους συνοδούς του να κάνουν καταγγελία!!!

Δευτέρα, 27 Αυγούστου 2012

Πέταξαν εμπρηστικό μηχανισμό σε σπίτι μεταναστώνΌπως καταγγέλλει η Κίνηση Ενωμένοι Ενάντια στο Ρατσισμό και τη Φασιστική Απειλή, τρεις σωματώδεις άνδρες πέταξαν στις 02:00 τα ξημερώματα μπουκάλι με βενζίνη και εκρηκτική ύλη σε σπίτι, όπου τα τελευταία 10 χρόνια διαμένουν δύο Πακιστανοί, στην οδό Ι. Μέρλα.
Ο μηχανισμός εξερράγη πάνω στο στρώμα που κοιμόταν ο ένας από τους δύο μετανάστες, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει σοβαρά.
Στο πλευρό του βρέθηκαν πολλοί γείτονες που ειδοποίησαν και την αστυνομία και ασθενοφόρο.
Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται με σοβαρά εγκαύματα στην πλάτη και στο χέρι.
Όπως αναφέρει η ΚΕΕΡΦΑ, την ίδια περίοδο πέρυσι είχε ξαναγίνει επίθεση με μολότοφ στο τζαμί που βρίσκεται κάποια στενά μακριά από το σπίτι.
Η Κίνηση καλεί το δήμο Αγίων Αναργύρων, τις δημοτικές κινήσεις, τα συνδικάτα, την αριστερά να καταδικάσουν την επίθεση και να κινητοποιηθούν όλοι μαζί για να μπει τέλος στις ρατσιστικές και φασιστικές επιθέσεις.

http://tvxs.gr/news/ellada/petaksan-empristiko-mixanismo-se-spiti-metanaston

Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΚΚΕ: Η «Χρυσή Αυγή» χιτλερικό τάγμα εφόδου – υποκρίνεται τον προστάτη του λαού ενώ είναι δολοφονικό όπλο του συστήματος κατά του λαού


Τα χθεσινά γεγονότα στην Κόρινθο και άλλα που προηγήθηκαν σε διάφορες πόλεις, όπου οι τραμπούκοι της «Χρυσής Αυγής» με στρατιωτική εξάρτυση επιδόθηκαν σε άγριες επιθέσεις και ξυλοδαρμούς μεταναστών, δίχως κανείς να συλληφθεί, επιβεβαιώνουν ότι η «Χρυσή Αυγή» αποτελεί τον πιο λυσσασμένο μηχανισμό του συστήματος, ο οποίος προετοιμάζεται συστηματικά, έχοντας τελικό στόχο το τσάκισμα του λαϊκού κινήματος.Με προμετωπίδα το κυνήγι των μεταναστών η ηγεσία της «Χρυσής Αυγής» κρύβει επιμελώς τους πραγματικούς στόχους της και εμφανίζεται ως φιλολαϊκή οργάνωση, που μάλιστα αναλαμβάνει αυτόκλητα τη δήθεν υπεράσπιση των φτωχών και αδυνάτων. Αξιοποιεί με αυτόν τον τρόπο τη δίκαια αγανάκτηση πολλών εργαζομένων και εξαθλιωμένων, θυμάτων της αστικής πολιτικής και του σάπιου αστικού πολιτικού συστήματος, για να τους εγκλωβίσει στην πιο αντιδραστική κατεύθυνση υπηρέτησης του καπιταλιστικού συστήματος. Η κυβερνητική πολιτική ενισχύει τέτοιες δραστηριότητες σαν της «Χρυσής Αυγής».Το μεταναστευτικό είναι ένα σύνθετο πρόβλημα που οι αιτίες του βρίσκονται στο ίδιο το εκμεταλλευτικό σύστημα, στους άδικους πολέμους των ιμπεριαλιστών συμμάχων της «Χρυσής Αυγής», στην πολιτική της ΕΕ και των ελληνικών κυβερνήσεων απέναντι στους μετανάστες. Τα δουλεμπορικά κυκλώματα, καθώς και οι μαφίες διαφόρων εθνικοτήτων δρουν ανενόχλητα σε συνεργασία με τον ελληνικό υπόκοσμο, υπό τα όμματα της αστυνομίας και  σε καμιά περίπτωση δεν ταυτίζονται με τη συντριπτική πλειοψηφία των μεταναστών που είναι θύματα.Το μεταναστευτικό πρόβλημα δεν αντιμετωπίζεται με τους αλαλαγμούς τραμπούκων, τους ξυλοδαρμούς και τις διώξεις πεινασμένων ανθρώπων, τους οποίους εξάλλου πολλοί εργοδότες και άλλοι χρειάζονται για να αυγαταίνουν τα κέρδη τους. Η φτώχεια, η εκμετάλλευση και η ανεργία είναι οι συνδετικοί κρίκοι ανάμεσα στους Έλληνες και στους αλλοδαπούς εργάτες και στον κοινό εχθρό τους, την κεφαλαιοκρατία. Γι' αυτό και ο αγώνας πρέπει να είναι κοινός ενάντια στην ΕΕ, στο ντόπιο κεφάλαιο και στις καπιταλιστικές κυβερνήσεις γενικότερα.Η πολιτική της «Χρυσής Αυγής» στηρίζει τους εφοπλιστές, τους βιομήχανους και τους τραπεζίτες, γι' αυτό και παρά τις φιλολαϊκές κορώνες της κόπτεται υπέρ της καπιταλιστικής ιδιοκτησίας. Μόνο καλά λόγια θα βρει καθένας στα κείμενά της, γι' αυτούς που φοροαπαλλάσσονται, απολαμβάνουν προνόμια, συγκροτούν απεργοσπαστικούς μηχανισμούς, διαμορφώνουν συνθήκες γαλέρας για τους εργαζόμενους, αυξάνοντας διαρκώς τα κέρδη τους. Υπερασπίζεται όλες τις βασικές πολιτικές επιλογές της αστικής τάξης.Η δράση της «Χρυσής Αυγής» διαπλέκεται με μηχανισμούς στα σώματα Ασφαλείας και στο στρατό, εκφράζεται και με προβοκάτσιες κουκουλοφόρων, όπως στην επίθεση κατά της συγκέντρωσης του ΠΑΜΕ στο Σύνταγμα, όπου κουκουλοφόροι, αστυνομικοί και «γνωστοί άγνωστοι», στους οποίους βρίσκονταν και στοιχεία του υποκόσμου, έδρασαν δολοφονικά με ρόπαλα, βόμβες μολότωφ, πέτρες, ακόμα και με χημικά εναντίον των συγκεντρωμένων.Ο λαός πρέπει να τους απομονώσει. Να μην ξεγελαστεί από θεατρινισμούς τύπου διανομής τροφίμων και ψευτοαγαθοεργίες. Είναι το κόλπο για να συγκινηθούν τα πολιτικά πιο ανώριμα τμήματα του λαού και της νεολαίας.Όσο η καπιταλιστική οικονομική κρίση οξύνεται και η χρεοκοπία του λαού διαγράφεται ακατάσχετη, τόσο πιο μπροστά τους θα βρίσκουν οι εργαζόμενοι το οπλισμένο χέρι της «Χρυσής Αυγής». Τη δράση δολοφονικών οργανώσεων, μαζί και της κρατικής καταστολής,  μπορεί και πρέπει να την αντιμετωπίσει και να τη βάλει στο περιθώριο μόνο ο οργανωμένος λαός που παλεύει για τη δική του εξουσία.


Κυριακή, 26 Αυγούστου 2012

Ο χρυσαυγίτης Κουκούτσης μετά την επίθεση στη Βασιλική Κατριβάνου προκαλεί και απειλείΟ βουλευτής της Χρυσής Αυγής Δημήτρης Κουκούτσης που επιτέθηκε στη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Βασιλική Κατριβάνου, σχολιάζοντας το επεισόδιο που έλαβε χώρα στον προαύλιο χώρο της Βουλής το Παρασκευή το απόγευμα έκανε προκλητικότατες δηλώσεις.

Ο χρυσαυγίτης βουλευτής με ειρωνικό και προκλητικό τρόπο δήλωσε: «Όσο για την "καλή μας" συνάδελφο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Β. Κατριβάνου, της ευχόμαστε περαστικά. Όχι γιατί είναι άρρωστη αλλά γιατί έχει χάσει την επαφή με το πολιτικό περιβάλλον του σήμερα. Δεν έχει αντιληφθεί τίποτα, δεν έχει αντιληφθεί ότι οι καιροί άλλαξαν. Οι "Εθνικιστές" είναι και μέσα και έξω από το κοινοβούλιο και θα παρεμβαίνουν παντού.
Εμπρός να πάρουμε την κατάσταση στα "χέρια μας" και να "καθαρίσουμε" τη χώρα από την "λαθρομετανάστευση". Χρυσή Αυγή παντού να ξεβρωμίσει ο τόπος», αναφέρει η ανακοίνωση που εξεδόθη, με αφορμή την καταγγελία του ΣΥΡΙΖΑ, από το πολιτικό γραφείο του βουλευτή.

Η ανακοίνωση ξεπερνά κάθε όριο δημοκρατικής νομιμότητας αναφέροντας ο βουλευτής Μεσσηνίας της Χρυσής Αυγής Δημήτρης Κουκούτσης «έκανε ό,τι θα έπρεπε να είχαν κάνει προ πολλού άλλοι βουλευτές των άλλων κομμάτων». 

Διαβάστε το ρεπορτάζ:


Τέταρτη η Ελλάδα σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Την τέταρτη θέση καταλαμβάνει η Ελλάδα στον πίνακα των χωρών που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα σύμφωνα με την ετήσια έκθεση απολογισμού που έδωσε στη δημοσιότητα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που εδρεύει στο Στρασβούργο.
Κατά το 2011 εκδόθηκαν για την Ελλάδα 73 δικαστικές αποφάσεις εκ των οποίων οι 69 ήταν καταδικαστικές για παραβιάσεις άρθρων που έχουν να κάνουν κατά κύριο λόγο με τις τεράστιες καθυστερήσεις εκδίκασης υποθέσεων στα ελληνικά δικαστήρια, με παραβιάσεις του δικαιώματος πραγματικής προσφυγής και απάνθρωπη και ταπεινωτική μεταχείριση.
Την πρωτιά στο σχετικό πίνακα συνεχίζει να διατηρεί για τρίτο χρόνο η Τουρκία με 159 καταδικαστικές αποφάσεις εναντίον της, στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ρωσία με 121 και ακολουθεί η Ουκρανία με 105 καταδικαστικές αποφάσεις.
Η δημοσίευση της έκθεσης έγινε την ίδια μέρα που ο Βρετανός πρωθυπουργός Ντέιβιντ Κάμερον άσκησε οξεία κριτική στους δικαστές του οργάνου, για αναίτια ανάμειξή τους σε εσωτερικές υποθέσεις κρατών και για υπέρβαση των αρμοδιοτήτων τους.
Η Βρετανία έχει βρεθεί πολλές φορές αντιμέτωπη με το δικαστήριο τα τελευταία χρόνια, κυρίως στο θέμα του δικαιώματος ψήφου των κρατουμένων, αλλά και για τις προσπάθειες του Λονδίνου να εκδώσει ύποπτους για τρομοκρατία σε χώρες που χρησιμοποιούν βασανιστήρια στις ανακρίσεις, ωστόσο μόλις 8 φορές καταδικάστηκε κατά το 2011.
http://sottovoce6.blogspot.gr/2012/08/blog-post_25.html

Σάββατο, 25 Αυγούστου 2012

Φρίκη στη Νέα Μανολάδα:"Σφήνωσαν" στο αυτοκίνητο τους 30χρονο Αιγύπτιο και τον έσερναν στο δρόμο!
Ηλεία ( 25/08/2012 20:34 )


Εικόνες φρίκης εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου στην περιοχή της Νέας Μανολάδας όταν ένας 30χρονος από την Αίγυπτο κακοποιήθηκε και βασανίστηκε από δύο κατοίκους της περιοχής.


Ο άτυχος 30χρονος μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο Νοσοκομείο της Αμαλιάδας, ενώ οι δύο κάτοικοι της περιοχής συνελήφθησαν από άντρες του Αστυνομικού Τμηματος Βάρδας.


Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δύο άντρες, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες επιτέθηκαν στον 30χρονο Αιγύπτιο, ενώ στη συνέχεια τον σφήνωσαν ανάμεσα στο τζάμι και στο πλαίσιο της πόρτας τους αυτοκινήτου τους, σέρνοντάς τον στο δρόμο για περίπου ένα χιλιόμετρο.


Ο άτυχος αλλοδαπός μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένος στο Κέντρο Υγείας της Βάρδας ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο της Αμαλιάδας.


Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό ήταν και το τρίτο, επίσημα καταγεγραμμένο, περιστατικό βίας με θύματα τους αλλοδαπούς μετανάστες που διαμένουν στην περιοχή, ενώ για πρώτη φορά, σε τέτοιο περιστατικό, εμπλέκεται μετανάστης από την Αίγυπτο.

http://www.patrisnews.com/news_details.php?id=11721#.UDkvVwa2o1M.facebook

Επίθεση του βουλευτή της Χρυσής Αυγής Δ. Κουκούτση στη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Β. Κατριβάνου στη Βουλή


Ημερομηνία: 25/08/2012
Συγγραφέας: left.gr
Ο χρυσαυγίτης επιτέθηκε με σπρωξιές και βρισιές, στην αντιπροσωπεία που πήγε να καταθέσει ψήφισμα στον Πρόεδρο της Βουλής. Η φρουρά παρατηρούσε το περιστατικό χωρίς να αντιδρά.

Χτες το απόγευμα η αντιπροσωπεία, που αποτελούταν από την βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Β' Αθήνας, Β. Κατριβάνου, τον Δημοτικό Σύμβουλο της ΑΝΤΑΡΣΥΑ Π. Κωνσταντίνου και τον πρόεδρο της Πακιστανικής Κοινότητας Τζ. Άσλαμ, μετά την κατάθεση του ψηφίσματος, αποχωρούσε από το Κοινοβούλιο. Στον προαύλιο χώρο του κτιρίου βρισκόταν ο Δημήτρης Κουκούτσης, ο οποίος κατευθυνόμενος προς το μέρος τους, άρπαξε τον Π. Κωνσταντίνου και τον Τζ. Άσλαμ, και τους προπηλάκιζε, μπροστά στους φρουρούς που δεν αντιδρούσαν. 

Τότε παρενέβη η Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, προσπαθώντας να σταματήσει τον χρυσαυγίτη βουλευτή, ο οποίος ετοιμαζόταν να της καταφέρει χτυπήματα. Τότε μόνο έγινε η παρέμβαση της αστυνομίας, ενώ ο Δ. Κουκούτσης έβριζε και κλότσαγε τα μέλη της αντιπροσωπείας ενώ φεύγοντας συνέχιζε της απειλές. 

Όπως καταδεικνύει το περιστατικό, η Χρυσή Αυγή για ακόμη μια φορά κάνει χρήση "καθεστωτικής" βίας προς μετανάστες και αριστερούς ακτιβιστές, και δεν διστάζει να το κάνει μέσα στο κτίριο της Βουλής. Δυστυχώς, έκπληξη δεν προκαλεί το γεγονός ότι το πρόσωπο που τραβά τα αρνητικά φώτα της δημοσιότητας είναι εκλεγμένος βουλευτής, ο οποίος μη σεβόμενος το λειτούργημά του, μεταφέρει της συμμορίτικες πρακτικές, προσπαθώντας να μετατρέψει το Κοινοβούλιο σε ρινγκ.


Σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ δήλωσε σχετικά με το περιστατικό ότι "μπορεί να μοιάζει σταγόνα στον ωκεανό της ρατσιστικής βίας που δέχονται καθημερινά οι μετανάστες. Ωστόσο, καταδεικνύει ότι η βία της Χρυσής Αυγής δεν γνωρίζει κανένα περιορισμό, ούτε καν στον περίβολο του Κοινοβουλίου, και αποτελεί απειλή για όλους και όλες μας. Βέβαια, η βία αυτή, ταυτόχρονα, είναι απολύτως επιλεκτική και στρέφεται μόνο ενάντια στους αδύναμους."

Φωτογραφίες - Αντιφασιστικό συλλαλητήριο 24/8/2012 Αθήναgp_pic_2651

gp_pic_2645

gp_pic_2640

gp_pic_2631

gp_pic_2613

DSC_0450

DSC_0443

DSC_0422

DSC_0408

DSC_0312

DSC_0306

DSC_0301

DSC_0284

DSC_0282

DSC_0191

DSC_0083

DSC_0003

πηγή: www.sekonline.gr

Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2012

Δυο μετανάστες μαχαιρωμένοι στην Κόρινθο


απο:athens.indymedia.org
τηλεφωνικη επικοινωνια
Και ενώ η θηριωδία των νέων ναζί λανσάρετε στα δελτία των τηλεοπτικών καναλιών λίγο ως πολύ σαν τη τελική λύση σωτηρίας, πριν από λίγο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Κορίνθου μαχαιρωμένοι δύο μετανάστες.
Οι φονιάδες κυκλοφορούν με την κάλυψη και υπό τις οδηγίες της αστυνομίας. Προσοχή
0:52, Παρασκευή 24 Αυγούστου 2012

Πέμπτη, 23 Αυγούστου 2012

ΜΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΑΣ,ΟΙ ΝΕΟΝΑΖΙ ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ ΣΤΗ ΚΟΡΙΝΘΟ


ΜΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΑΣ,ΟΙ ΝΕΟΝΑΖΙ ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ ΣΤΗ ΚΟΡΙΝΘΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ-ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ-


ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΑΠΟ ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΣΤΗ ΚΟΡΙΝΘΟ,ΟΤΑΝ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΝΕΟΝΑΖΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗ, ΕΠΙΤΈΘΗΚΑΝ ΣΤΟΥΣ ΜΠΑΤΣΟΥΣ,ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ,ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΓΚΟΥΑΝΤΑΝΑΜΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΤΡΕΓΜΕΝΟΥΣ.
ΟΠΩΣ ΠΑΡΑΤΗΡΕΊΤΕ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ,ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕ ΟΣΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΧΕΙ ΕΝΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΑΣ...
ΕΠΩΜΙΔΕΣ,ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΠΤΥΣΟΜΕΝΟ ΓΚΛΟΜΠ!!!
ΑΡΑΓΕ ΘΑ ΕΧΕΙ ΠΟΤΕ ΚΑΝΕΙΣ ΤΑ ΑΡΧΙΔΙΑ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙ ΓΙΑ ΤΑ "ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΟΥΝΤΑ ΔΟΧΕΙΑ" ΜΕΤΑΞΥ ΕΛ.ΑΣ ΚΑΙ ΝΕΟΝΑΖΙ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ;;;


με πληροφοριες απο το
JUNGLE-Report
https://www.facebook.com/JUNGLE.Report

Εξαφάνισαν και επανεμφάνισαν πυροβολημένο αλλοδαπό


Μια περίεργη ιστορία συνέβη στις 22 Αυγούστου (ξημερώματα Τετάρτης) στο 
κέντρο της Αθήνας. Συγκεκριμένα γύρω στη μια τα μεσάνυχτα ο Γ.Κ βρισκόταν
 έξω από το Εθνικό Θέατρο στην Αγίου Κωνσταντίνου όταν εντόπισε ένα αλλοδαπό 
αιμόφυρτο .
Ο Γ.Κ αμέσως ενημέρωσε την αστυνομία αλλά και το ΕΚΑΒ ώστε να έρθει 
και να παραλάβει τον βαριά χτυπημένο άντρα. Η πρώτη εκτίμηση του ΕΚΑΒ 
ήταν ότι ο άνθρωπος είχε πυροβοληθεί στο κεφάλι. Ο Γ.Κ ξεκίνησε να 
αναζητάει το επόμενο πρωί τον τραυματία ωστόσο κάνεις δεν του έδινε 
πληροφορίες . 
Αμέσως επικοινώνησε με το www.koutipandoras.gr ώστε να καταγγείλει το
γεγονός .
Μετά από έρευνα διαπιστώθηκε ότι το περιστατικό δεν αναφερόταν στην 
ιστοσελίδα της 
αστυνομίας ενώ παράλληλα επικοινωνώντας με το ΕΚΑΒ ενημερωθήκαμε ότι 
το μόνο καταγεγραμμένο περιστατικό που είχαν ήταν μια ώρα αργότερα στην 
συμβολή των 
οδών Πειραιώς και Μενάνδρου.
Στις 12 χθες το βράδυ ο Κώστα Βαξεβάνης αναζητούσε απαντήσεις μέσω twitter
 ώστε να γίνει γνωστό που έχει μεταφερθεί ο αλλοδαπός που εντοπίστηκε γύρω 
στη μια τα μεσάνυχτα τα ξημερώματα της Τέταρτης 22 Αυγούστου.
Το παράδοξο και σύγχρονος περίεργο είναι ότι στις 23 Αύγουστου την ιδία ώρα
 καταγράφηκε από την αστυνομία το εξής περιστατικό: «Στο νοσοκομείο 
διακομίστηκε περίπου μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα από την περιοχή του Αγίου
 Παντελεήμονος,
36χρονος αλλοδαπός, τραυματισμένος από πυρά πυροβόλου όπλου».
Να σημειωθεί ότι ο αλλοδαπός τελικά υπέκυψε στα τραύματα του.
Το ερώτημα είναι το εξής . Αν πρόκειται για δυο διαφορετικά περιστατικά τότε 
κάποιος κυκλοφορεί στην Αθήνα κάθε βράδυ και πυροβολεί στο κεφάλι αλλοδαπούς. 
Αν όμως πρόκειται για το ίδιο, τότε κάποιοι καλύπτουν αυτά τα γεγονότα με σκοπό 
να μην δημοσιοποιηθούν βίαια ρατσιστικά περιστατικά .Περιμένουμε απαντήσεις.
http://www.koutipandoras.gr/?p=24402

Τετάρτη, 22 Αυγούστου 2012

Δολοφονική επίθεση εναντίον αλλοδαπών από κουκουλοφόρους στο κέντρο του ΗρακλείουΤου Γιώργου Λαμπράκη
  • Τετάρτη 22 Αυγ 2012 21:44 


Σκηνές φρίκης πριν από λίγο στο κέντρο του Ηρακλείου! Ομάδα κουκουλοφόρων, σύμφωνα με πληροφορίες, επιτέθηκε σε δύο αλλοδαπούς στην οδό Δαιδάλου και με πρωτοφανή αγριότητα τους ξυλοκόπησαν και τράπηκαν σε φυγή.Έντρομοι οι περαστικοί είδαν την ομάδα των κουκουλοφόρων να σταματούν μπροστά από δύο μαύρους πλανόδιους πωλητές και να τους επιτίθενται με μανία. Για μερικά λεπτά στην περιοχή επικράτησε πανδαιμόνιο, ενώ οι θαμώνες των καταστημάτων βγήκαν στο δρόμο ακούγοντας τις φωνές και τα ουρλιαχτά των αλλοδαπών.Οι κουκουλοφόροι, όσο γρήγορα εμφανίστηκαν στην περιοχή άλλο τόσο γρήγορα εξαφανίστηκαν στα γύρω στενά, αφήνοντας αιμόφυρτους τους αλλοδαπούς. Το περιστατικό αυτό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από αλλεπάλληλα γεγονότα που σημειώνονται τις τελευταίες ημέρες στο Ηράκλειο, με επιθέσεις εναντίον μεταναστών, την ώρα που η εγκληματικότητα χτυπάει κόκκινο, με πρωταγωνιστές και αλλοδαπούς, σε ένα εκρηκτικό μείγμα που τείνει να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Μετανάστες στην Αθήνα: «Για εμάς δεν υπάρχει δικαιοσύνη;»
Βασανισμούς και περιστατικά υποτιμητικής συμπεριφοράς απέναντι σε αλλοδαπούς από τις αστυνομικές αρχές κατήγγειλανΠακιστανοί μετανάστες στον χώρο της Κίνησης Ενωμένοι Ενάντια στον Ρατσισμό και την Φασιστική Απειλή (ΚΕΕΡΦΑ). ΟΠέτρος Κωνσταντίνου, δημοτικός σύμβουλος του δήμου Αθηναίων και συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ, και ο Τζαβέντ Ασλάμ, πρόεδρος της Ένωσης Μεταναστών Εργατών και Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδος «η Ενότητα», έκαναν λόγο για «συντονισμένες δράσεις της κυβέρνησης εναντίον των μεταναστών και κάλεσαν σε συντονισμένες δράσεις και επικράτηση της Δικαιοσύνης». Ρεπορτάζ: Νίκος Μίχος

«Απέναντι στο έργο της τρικομματικής κυβέρνησης, της Αστυνομίας και της Χρυσής Αυγής, καλούμε την Παρασκευή σε συλλαλητήριο υπέρ της αλληλεγγύης και της ελπίδας και ενάντια στην ξενοφοβία και τον ρατσισμό», δήλωσε ο Πέτρος Κωνσταντίνου. «Θέλουμε να δείξουμε ότι την στιγμή που ο υπουργός Δημόσιας Τάξης, ο Νίκος Δένδιας, λέει δημόσια ότι η αστυνομία μοιράζει λουλούδια και κάνει την Αθήνα έναν ανθόσπαρτο τόπο, το έργο των αρχών είναι βάναυσο με βασανιστήρια, ξυλοδαρμούς, και ακόμη χρήση εργαλείων όπως πένσες, θυμίζοντας εποχές Χούντας».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η επιχείρηση «Ξένιος Ζευς» έχει στόχο τον αποπροσανατολισμό της κοινωνίας από τα επικείμενα μέτρα. «Επικαλούνται τον νόμο και την τάξη. Αυτή την φορά μυρίζει όμως ανθρώπινο κρέας όπως στο Νταχάου, και τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, όμοια των οποίων προσπαθούν να φτιάξουν τώρα. Πρέπει να παλέψουμε με όλα τα μέσα γιατί φαίνεται ότι η αδικία δεν έχει τελειωμό».

Ο Τζαβέντ Ασλάμ δήλωσε πως όταν η αστυνομία συλλαμβάνει μετανάστες τους ξεφτελίζει, τους φτύνει, τους χτυπά και τους λέει ότι είναι βρώμικοι και πρέπει να επιστρέψουν στις χώρες τους. «Νομίζουν ότι ο νόμος δεν ισχύει για αυτούς. Η Δημοκρατία πρέπει να κυριαρχήσει», τόνισε ενώ παράλληλα ανέφερε ένα περιστατικό που έλαβε χώρα στις 14 Αυγούστου στο Αστυνομικό Τμήμα του Αιγάλεω με πρωταγωνιστές δυο Πακιστανούς, τον Χαλέντ Μασαούντ και τον Γκουλφάμ Ασρέφ.

Σύμφωνα με τους δυο μετανάστες που ήταν παρόντες και περιέγραψαν το γεγονός, στις 14 Αυγούστου περνούσαν έξω από το Α.Τ. Αιγάλεω και τους ρώτησε μια ομάδα αστυνομικών από που είναι. Εκείνοι έδειξαν τα χαρτιά τους και δήλωσαν ότι είναι νόμιμοι μετανάστες από το Πακιστάν και ο ένας έδειξε και την ταυτότητα τωνΕλληνικών Πετρελαίων, όπου εργάζεται.Τότε οι άντρες της αστυνομίας τους χτύπησαν λέγοντας ότι «εσείς έχετε δουλειά στα Ελληνικά Πετρέλαια και εμείς δεν έχουμε τίποτα». Στην συνέχεια τους κατέβασαν στο κρατητήριο, με μια πένσα που είχε στο μηχανάκι του ο Γκουλφάμ Ασρέφ τουέπιασαν το δάχτυλο του δεξιού χεριού, ενώ έκοψαν το μισό μουστάκι του Χαλέντ Μασαούντ. Στην συνέχεια τους φόρεσαν κράνη και τους χτυπούσαν στο κεφάλι. Τις μαρτυρίες των δυο μεταναστών μπορείτε να τις δείτε στα βίντεο που ακολουθούν.
 
Παρών ήταν και ο Αχμάντ Χασέν, 19 ετών μετανάστης από το Πακιστάν. Ο ίδιος μαρτύρησε ότι στις 29 Ιουλίου μετά από μια ρατσιστική επίθεση, που δέχθηκε στο σπίτι που μένει στο Περιστέρι, μαζί με τους συγκατοίκους του φώναξαν την Αστυνομία. «Όταν έφτασε η ομάδα των αστυνομικών στο σπίτι τα έκανε όλα άνω κάτω και ένας έσπασε ένα μπουκάλι μπίρας, μας κοίταξε και είπε ότι θα μας κάνει ότι θέλει, να φύγουμε από την χώρα του και ότι είμαστε βρώμικοι», δήλωσε.

 
Ο Τζαβέντ Ασλάμ θα βρεθεί αύριο το πρωί στην Εισαγγελία για να καταθέσουν μαζί με τους δυο μετανάστες, που καταγγέλλουν την συμπεριφορά αυτή της αστυνομίας, μηνύσεις για να διερευνηθεί το θέμα. «Ευχαριστώ τον εισαγγελέα που θα μας δεχθεί και ελπίζουμε να επικρατήσει η δικαιοσύνη», είπε.

«Υπάρχει νόμος που να επιτρέπει αυτή την συμπεριφορά;» ρώτησε ο Αχμάντ Χασέν.«Εάν δεν υπάρχει θέλω την δικαιοσύνη. Θεωρούσαμε ότι η αστυνομία είναι για όλους», είπε.